Zmäkčovanie vody
 

Spočíva v odstránení vápnika a horčíka automatickým zariadením pre diskontinuálnu prevádzku, typ VAK/VAS P . Zariadenie pracuje na princípe výmeny iónov, po vysýtení svojej kapacity sa regeneruje tabletovanou soľou. Pri úprave vody pomocou filtrov s náplňou špeciálneho zeolitu a katexu pracujúcom v Na+ cykle sa z vody odstraňujú katióny uvedených prvkov, ktoré spôsobujú tvorbu usadenín a tieto sú nahradené iónmi sodíku (Na+). Vyčerpaný regenerát sa odvádza do odpadu. Regenerácia trvá 50-70 min. Pri regenerácii v nočných hodinách je prívod vody automaticky do celého objektu odstavený. Pranie a regenerácia prebieha úplne automaticky, režim prevádzky filtra je ovládaný jednou ventilovou riadiacou jednotkou s vstavaným kontaktným vodomerom. Ten dáva po prietoku určitého množstva vody impulz k zahájeniu regenerácie a zmeny režimu prevádzky

Zmäkčenie vody

V tejto kategórii nie sú žiadne produkty.